Eкип

Димитров

Димитър Димитов

Основател

Инж. Димитър Димитров е завършил Минно-геоложкият университет в София. Има повече от 35 години опит в сферата на минералните суровини и в частност, проучването и оценката на метални полезни изкопаеми.

Работил е като главен геолог на Геоинженеринг, Асеновград. Старши геолог в няколко големи международни компании включително Royal Gold Inc., Phelps Dodge Inc. и Silver and Baryte SA. Участвал е в регионални  детайлно-търсещи работи и управление на проекти в Югоизточна Европа, Кавказ и Русия.

Като VP Exporation на Euromax Resources инж. Димитров има основни заслуги за генерирането, проучването и управлението на проектите на Балканите.  Сертификат за пълна проектантска правоспособност от КИИП.

Михайлова

Ина Михайлова

Управител

Инж. Михайлова е възпитаник на Минно-геоложкият университет в София, специалност “Обогатяване на полезни изкопаеми”. Има повече от 25 години международен опит в управлението на проекти свързани с минералната индустрия, изготвянето и одобрението на бюджети за проучвателни програми,  проследяване и контрол на лабораторни анализи, има високо ниво на разбиране на свързаното с тези дейности законодателство. Повече от 4 години работи в Комитет по геология, 13 години в Rio Tinto Exploration Ltd, а от 2009 г. е част от екипа  на фирмата. Използва руски и английски  езици на високо ниво.

Тодоров

Живко Тодоров

Старши геолог

Инж. Тодоров е възпитаник на Минно-геоложкия университет в София. Има повече от 15 години полеви опит в геолого-проучвателните работи. Член на екипи взели участие в голям брой проекти за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в България, Сърбия, Северна Македония и Черна гора. Богат опит в интерпретацията, оценката и изготвянето на геолого-проучвателни проекти, доклади и тяхната защита пред държавните служби. Сертификат за пълна проектантска правоспособност от КИИП.

Иванов

Камен Иванов

Старши геолог

Инж. Иванов е завършил Минно-геоложкият университет в София. Притежава повече от 35 години опит в сферата на геолого-проучвателните работи на Балканския полуостров, така и в Русия и Армения. Отлични качества в управлението и мотивацията  на полеви екипи. Професионално ниво на руски и добро на английски езици. Сертификат за пълна проектантска правоспособност от КИИП.

Димитров

Николай Димитров

Обектов геолог

Бакалавър геология, завършил СУ “Св. Климент Охридски” през 2011г.  С богат опит в проучвателни проекти в разнообразни геоложки среди.  Ръководител програми проектиране, геохимично опробване, картиране, геофизични програми, геоложко и геотехническо описание на сондажна ядка. Работа с различни GIS софтуери.

Крумова

Маргарита Крумова

Геолог, GIS и база данни  

Магистър геолог с 15 годни опит в търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в България, Сърбия и Македония като: картиране, описание и опробване на канави и сондажна ядка. Богат опит в интерпретацията, оценката и изготвянето на геолого-проучвателни проекти, доклади и тяхната защита пред държавните служби. База данни и работа с графични приложения в MapInfo, Studio EM.

 

 

Илиев 1

Антонио Илиев

Геолог

Магистър геолог, завършил в СУ “Св. Климент Охридски”. Повече от 15 години опит в, разнообразни геоложки дейности в Сърбия, Македония, Черна гора и България. Специализиран в геотехническо и геоложко описанието на сондажна ядка, структурно картиране, геохимия и петрография.

Наумов

Антон Наумов

Геолог

Завършил геология в СУ “Св. Климент Охридски”.  Повече от 5 години опит в България, Черна гора и Косово, като минен и полеви геолог. Изпълнение на сондажни програми, геоложко и геотехническо описание на сондажна ядка и опробване.

Вакарелски

Георги Вакарелски

Техник Геолог

Техник геолог с повече от 30 години стаж в проучването на метални полезни изкопаеми, картиране, геохимично опробване,  планиране и изпълнение на канавни дейности, опробване и рекултивация. Участие в геолого – проучвателни програми на Балканите.

 

Задайте вашите въпроси

9 + 6 =