За Нас

Ридж Консултантс е основан от инж. Димитър Димитров. Eкипът е съставен от геоложкия колектив на проучвателна група Euromax и е един от най-опитните в региона с повече от 25 години професионален опит, доказан при откриването, проучването и ресурсната оценка на проекти на Балканите – Милин камък, Трън, Сребрен, Грънчарица и Иловица. Значителна практика в проучването на благородни и цветни метали, свързани с порфирни, епитермални и скарнови находища, злато в интрузивни магмени и други минерализирани системи. Фирмата предлага широк обхват от дейности за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

 

Проекти върху които сме работили през годините

ПАРТНЬОРИ

Задайте вашите въпроси

9 + 8 =