„Ридж Консултантс“ ЕООД

Търсене и проучване на метални полезни изкопаеми

Свържете се с нас

„Ридж Консултантс“ ЕООД е динамична и амбициозна компания позиционирана в София, България, собственост на „Ридж Минерълс“ ООД. Фирмата развива дейности в сферата на търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми, основно на Балканския полуостров, спазвайки всички нормативни и международни изисквания за професионално изпълнение, безопасност на труда и социална отговорност.

Проучвателен екип, с изградено безупречно име на Балканите. С голям опит в проектиране и управление на цялостни и годишни работни програми.  Добре оборудван с възможност да започне дейност в кратки срокове.

 Доказан опит при проектиране, откриване, проучване и ресурсната оценка на проекти у нас и на Балканите

Опит в проучването на благородни и цветни метали, свързани с порфирни, епитермални и скарнови находища, злато свързано с интрузиви и други типове скали

Модерно полево оборудване – добре поддържан автомобилен парк с високо проходими 4×4 автомобили, полеви спектрометър – NITON, D-GPS устройства, полеви магнитометър, оборудване за екологичен мониторинг

Административен офис, разположен в центъра на София на удобно и комуникативно място

Задайте вашите въпроси

6 + 3 =